Monday, December 23, 2002

Nasa orasan ang buhay,
Unti-unting nawawalay,
Ikot ng mga kamay,
Nawawalan ng malay,

Tumatakbo ang oras,
di pwedeng tumakas,
mauubos ang bukas,
mawawalan ng lunas,

Ang pag-ikot ng orasan,
Panoorin at pagmasdan,
Ang kampana’y pakinggan,
Makakuha ng kasiyahan.

Ang mga aral na naidulot,
Ang mga nakakabagabag na takot,
Pati ang mga kasayihang napulot,
Makukuha sa orasang umiikot.

No comments: